Endophyte - giải pháp nông nghiệp thông minh VTV2 - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Endophyte - giải pháp nông nghiệp thông minh VTV2 - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Endophyte - giải pháp nông nghiệp thông minh VTV2 - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Endophyte - giải pháp nông nghiệp thông minh VTV2 - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Endophyte - giải pháp nông nghiệp thông minh VTV2 - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững
Endophyte - giải pháp nông nghiệp thông minh VTV2 - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Endophyte - giải pháp nông nghiệp thông minh VTV2

Nhiều nhà khoa học Việt nam đã rất quan tâm đến giải pháp nông nghiệp bền vững thông quan nấm nội sinh Endophyte tại buổi hội thảo giải pháp nông nghiệp thông minh đã diễn ra tại Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Nghiệp Miền Nam Tp. HCM ngày 9/7/2018.
Facebook SMS:(028) 363.671.40, 382.296.39