Endophyte đã giúp cây cà chua giảm sâu hại tại Hà Lan - SYMBIO - Giải pháp sinh học nông nghiệp

Endophyte đã giúp cây cà chua giảm sâu hại tại Hà Lan - SYMBIO - Giải pháp sinh học nông nghiệp

Endophyte đã giúp cây cà chua giảm sâu hại tại Hà Lan - SYMBIO - Giải pháp sinh học nông nghiệp

Endophyte đã giúp cây cà chua giảm sâu hại tại Hà Lan - SYMBIO - Giải pháp sinh học nông nghiệp

Endophyte đã giúp cây cà chua giảm sâu hại tại Hà Lan - SYMBIO - Giải pháp sinh học nông nghiệp
Endophyte đã giúp cây cà chua giảm sâu hại tại Hà Lan - SYMBIO - Giải pháp sinh học nông nghiệp

Endophyte đã giúp cây cà chua giảm sâu hại tại Hà Lan

Các nhà khoa học Hà Lan đã tìm ra giải pháp thông minh hạn chế côn trùng gây hại trên cây cà chua khi áp dụng Endophyte.

ds


Video khác

Facebook SMS:(028) 363.671.40, 382.296.39