Endophyte đã giúp cây cà chua giảm sâu hại tại Hà Lan - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Endophyte đã giúp cây cà chua giảm sâu hại tại Hà Lan - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Endophyte đã giúp cây cà chua giảm sâu hại tại Hà Lan - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Endophyte đã giúp cây cà chua giảm sâu hại tại Hà Lan - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Endophyte đã giúp cây cà chua giảm sâu hại tại Hà Lan - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững
Endophyte đã giúp cây cà chua giảm sâu hại tại Hà Lan - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Endophyte đã giúp cây cà chua giảm sâu hại tại Hà Lan

Các nhà khoa học Hà Lan đã tìm ra giải pháp thông minh hạn chế côn trùng gây hại trên cây cà chua khi áp dụng Endophyte.

ds


Video khác

Facebook SMS:(028) 363.671.40, 382.296.39