Video - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Video - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Video - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Video - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Video - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững
Video - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Endophyte là gì ? PGS. Kazuhiko Narisawwa

PGS. Kazuhiko Narisawwa đến từ Nhật Bản đã chia sẻ về Endophyte.

Endophyte bảo vệ cây trồng như thế nào ?

PGS. Kazuhiko Narisawwa đến từ Nhật Bản chia sẻ về cơ chế bảo vệ cây của Endophyte.

Endophyte đã giúp cây cà chua giảm sâu hại tại Hà Lan

Các nhà khoa học Hà Lan đã tìm ra giải pháp thông minh hạn chế côn trùng gây hại trên cây cà chua khi áp dụng Endophyte.

Endophyte đã được áp dụng vào các cánh đồng cỏ tại New Zealand

Tại New Zealand việc áp dụng đưa Endophyte vào các cánh đồng cỏ Organic đã cho hiệu quả cao

Endophyte được áp dụng trên cây lúa tại Nhật Bản

Endophyte được áp dụng đưa vào canh tác lúa ở Nhật Bản với tiêu chí giảm 50% phân thuốc hóa học trong canh tác.

Endophyte - giải pháp nông nghiệp thông minh VTV2

Nhiều nhà khoa học Việt nam đã rất quan tâm đến giải pháp nông nghiệp bền vững thông quan nấm nội sinh Endophyte tại ...

Endophyte nhìn từ nhà khoa học

Endophyte là gì ?

Endophyte là gì ?

Giáo sư Mitsuro Hyaknmachi đến từ Nhật Bản đã chia sẻ về vi sinh vật đất nhỏ bé có tên gọi là Endophyte.
Endophyte là gì ? PGS. Kazuhiko Narisawwa

Endophyte là gì ? PGS. Kazuhiko Narisawwa

PGS. Kazuhiko Narisawwa đến từ Nhật Bản đã chia sẻ về Endophyte.
Endophyte bảo vệ cây trồng như thế nào ?

Endophyte bảo vệ cây trồng như thế nào ?

PGS. Kazuhiko Narisawwa đến từ Nhật Bản chia sẻ về cơ chế bảo vệ cây của Endophyte.
Endophyte đã được áp dụng vào các cánh đồng cỏ tại New Zealand

Endophyte đã được áp dụng vào các cánh đồng cỏ tại New Zealand

Tại New Zealand việc áp dụng đưa Endophyte vào các cánh đồng cỏ Organic đã cho hiệu quả cao
Endophyte - giải pháp nông nghiệp thông minh VTV2

Endophyte - giải pháp nông nghiệp thông minh VTV2

Nhiều nhà khoa học Việt nam đã rất quan tâm đến giải pháp nông nghiệp bền vững thông quan nấm nội sinh Endophyte tại ...

Endophyte nhìn từ nông dân

Endophyte đã giúp cây cà chua giảm sâu hại tại Hà Lan

Endophyte đã giúp cây cà chua giảm sâu hại tại Hà Lan

Các nhà khoa học Hà Lan đã tìm ra giải pháp thông minh hạn chế côn trùng gây hại trên cây cà chua khi áp dụng Endophyte.
Endophyte được áp dụng trên cây lúa tại Nhật Bản

Endophyte được áp dụng trên cây lúa tại Nhật Bản

Endophyte được áp dụng đưa vào canh tác lúa ở Nhật Bản với tiêu chí giảm 50% phân thuốc hóa học trong canh tác.
Facebook SMS:(028) 363.671.40, 382.296.39