• 0941478800
  • 0

Sự có mặt của Endophyte đã giúp cây lúa phát triển mạnh mẽ hơn

Thứ tư, 01/11/2017, 11:36 GMT+7

Thí nghiệm do tổ chức phi chính phủ Symbiogenics tại Hoa Kỳ cho thấy sức mạnh cộng sinh của nấm nội sinh Endophyte đã giúp cây lúa phát triển mạnh mẽ (thí nghiệm này đã theo dõi trong vòng 8 ngày đầu).

  • Bên trái (Nonsymbiotic) không có sự cộng sinh: thân và rễ kém phát triển.
  • Bên phải (Symbiotic) có cộng sự sinh: ra rễ khỏe, thân và lá phát triển mạnh.

Qua video cho ta thấy rõ, mối quan hệ tương hỗ này đã đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tạo nhiều áp lực và stress cho cây trồng.

Theo nguồn: (Symbiogenics)

Ý kiến bạn đọc