Phân bón sinh học - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Phân bón sinh học - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Phân bón sinh học - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Phân bón sinh học - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Phân bón sinh học - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững
Phân bón sinh học - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững
ENDOPHYTE L1 4ml

ENDOPHYTE L1 4ml(Phân hữu cơ thế hệ mới)

Là chế phẩm phân bón hữu cơ thế hệ mới do Viện Hàn lâm Quốc gia Ukraine nghiên cứu và phát triển. Endophyte L1 là chế phẩm đột phá trong canh tác sản xuất nông nghiệp hữu cơ đã được trao tặng nhiều giải thưởng cấp Quốc gia và Thế giới.
Phân hữu cơ thế hệ mới
ENDOPHYTE L1 10ml

ENDOPHYTE L1 10ml(Phân hữu cơ thế hệ mới)

Là chế phẩm phân bón hữu cơ thế hệ mới do Viện Hàn lâm Quốc gia Ukraine nghiên cứu và phát triển. Endophyte L1 là chế phẩm đột phá trong canh tác sản xuất nông nghiệp hữu cơ đã được trao tặng nhiều giải thưởng cấp Quốc gia và Thế giới.
Phân hữu cơ thế hệ mới
VUA-ENDOPHYTE 4v

VUA-ENDOPHYTE 4v(SP kích hoạt nấm nội sinh)

Là chế phẩm sinh học có cơ chế tác động cây trồng phát triển khỏe mạnh tự nhiên thông qua nấm nội sinh Endophyte, được các nhà khoa học Ukraine nghiên cứu và phát triển.
SP kích hoạt nấm nội sinh
VUA-ENDOPHYTE 25v

VUA-ENDOPHYTE 25v(SP kích hoạt nấm nội sinh)

Là chế phẩm sinh học có cơ chế tác động cây trồng phát triển khỏe mạnh tự nhiên thông qua nấm nội sinh Endophyte, được các nhà khoa học Ukraine nghiên cứu và phát triển.
SP kích hoạt nấm nội sinh
Facebook SMS:(028) 363.671.40, 382.296.39