Phân bón hữu cơ sinh học - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Phân bón hữu cơ sinh học - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Phân bón hữu cơ sinh học - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Phân bón hữu cơ sinh học - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Phân bón hữu cơ sinh học - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững
Phân bón hữu cơ sinh học - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững
ENDOPHYTE L1 4ml (Mới)

ENDOPHYTE L1 4ml (Mới)(Phân hữu cơ thế hệ mới)

Là chế phẩm hữu cơ sinh học thế hệ mới do Viện Hàn lâm Ukraine nghiên cứu phát triển, sản phẩm đã nhận được nhiều giải thưởng cấp Quốc gia cùng nhiều chứng nhận của các tổ chức uy tin thế giới.
Phân hữu cơ thế hệ mới
ENDOPHYTE L1 10ml (Mới)

ENDOPHYTE L1 10ml (Mới)(Phân hữu cơ thế hệ mới)

Là chế phẩm hữu cơ sinh học thế hệ mới do Viện Hàn lâm Ukraine nghiên cứu phát triển, sản phẩm đã nhận được nhiều giải thưởng cấp Quốc gia cùng nhiều chứng nhận của các tổ chức uy tin thế giới.
Phân hữu cơ thế hệ mới
REGO PLANT 10ml (Mới)

REGO PLANT 10ml (Mới)(Phân hữu cơ thế hệ mới)

Rego Plant phiên bản nâng cấp từ Endophyte L1 do Viện Hàn lâm Ukraine nghiên cứu phát triển, sản phẩm đã nhận được nhiều giải thưởng cấp Quốc gia cùng nhiều chứng nhận của các tổ chức uy tin thế giới.
Phân hữu cơ thế hệ mới
VUA-ENDOPHYTE 4v (Cũ)

VUA-ENDOPHYTE 4v (Cũ)(SP kích hoạt nấm nội sinh)

Là chế phẩm sinh học có cơ chế tác động cây trồng phát triển khỏe mạnh tự nhiên thông qua nấm nội sinh Endophyte, được các nhà khoa học Ukraine nghiên cứu và phát triển.
SP kích hoạt nấm nội sinh
VUA-ENDOPHYTE 25v (Cũ)

VUA-ENDOPHYTE 25v (Cũ)(SP kích hoạt nấm nội sinh)

Là chế phẩm sinh học có cơ chế tác động cây trồng phát triển khỏe mạnh tự nhiên thông qua nấm nội sinh Endophyte, được các nhà khoa học Ukraine nghiên cứu và phát triển.
SP kích hoạt nấm nội sinh
Facebook icon zalo Zalo:0865227901 SMS:(028) 363.671.40, 382.296.39