Phân bón hữu cơ sinh học - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Phân bón hữu cơ sinh học - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Phân bón hữu cơ sinh học - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Phân bón hữu cơ sinh học - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Phân bón hữu cơ sinh học - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững
Phân bón hữu cơ sinh học - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững
ENDOPHYTE L1

ENDOPHYTE L1(kích hoạt nấm nội sinh)

Là chế phẩm sinh học hữu cơ thế hệ mới do Viện Hàn lâm Ukraine nghiên cứu phát triển, sản phẩm đã nhận được nhiều giải thưởng cấp Quốc gia cùng nhiều chứng nhận của các tổ chức uy tin thế giới.
kích hoạt nấm nội sinh
Giá: 70.000 vnđ
ENDOPHYTE L1

ENDOPHYTE L1(kích hoạt nấm nội sinh)

Là chế phẩm sinh học hữu cơ thế hệ mới do Viện Hàn lâm Ukraine nghiên cứu phát triển, sản phẩm đã nhận được nhiều giải thưởng cấp Quốc gia cùng nhiều chứng nhận của các tổ chức uy tin thế giới.
kích hoạt nấm nội sinh
Giá: 170.000 vnđ
REGO PLANT

REGO PLANT(kích hoạt nấm nội sinh)

Rego Plant phiên bản nâng cấp từ Endophyte L1 do Viện Hàn lâm Ukraine nghiên cứu phát triển, sản phẩm đã nhận được nhiều giải thưởng cấp Quốc gia cùng nhiều chứng nhận của các tổ chức uy tin thế giới.
kích hoạt nấm nội sinh
Giá: 80.000 vnđ
VUA-ENDOPHYTE (Cũ)

VUA-ENDOPHYTE (Cũ)(kích hoạt nấm nội sinh)

Là chế phẩm sinh học có cơ chế tác động cây trồng phát triển khỏe mạnh tự nhiên thông qua nấm nội sinh Endophyte, được các nhà khoa học Ukraine nghiên cứu và phát triển.
kích hoạt nấm nội sinh
VUA-ENDOPHYTE (Cũ)

VUA-ENDOPHYTE (Cũ)(kích hoạt nấm nội sinh)

Là chế phẩm sinh học có cơ chế tác động cây trồng phát triển khỏe mạnh tự nhiên thông qua nấm nội sinh Endophyte, được các nhà khoa học Ukraine nghiên cứu và phát triển.
kích hoạt nấm nội sinh
Facebook SMS:(028) 363.671.40, 382.296.39