Chế phẩm xử lý bệnh - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Chế phẩm xử lý bệnh - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Chế phẩm xử lý bệnh - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Chế phẩm xử lý bệnh - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Chế phẩm xử lý bệnh - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững
Chế phẩm xử lý bệnh - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững
Far MAIOD

Far MAIOD(sát khuẩn, chống virus)

Chế phẩm sinh học kháng khuẩn, chống virus từ Liên Bang Nga.
sát khuẩn, chống virus
Phyto LAVIN

Phyto LAVIN(chế phẩm xử lý vi khuẩn)

Chế phẩm sinh học chống trị vi khuẩn gây thối nhũ thân trái.
chế phẩm xử lý vi khuẩn
Phyto SPORIN-M Plus

Phyto SPORIN-M Plus(vi sinh ức chế nấm bệnh)

Siêu phẩm vi sinh ức chế nấm bệnh và vi khuẩn gây hại trên thực vật. Phiên bản siêu đậm đặc có phản ứng nhanh và mạnh nhất hiện nay tại Việt nam.
vi sinh ức chế nấm bệnh
Facebook SMS:(028) 363.671.40, 382.296.39