Chế phẩm sinh học xử lý bệnh - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Chế phẩm sinh học xử lý bệnh - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Chế phẩm sinh học xử lý bệnh - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Chế phẩm sinh học xử lý bệnh - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Chế phẩm sinh học xử lý bệnh - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững
Chế phẩm sinh học xử lý bệnh - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững
FAR MAIOD 50ml

FAR MAIOD 50ml(chống virus, sát khuẩn)

Chế phẩm sinh học sát khuẩn, chống virus.
chống virus, sát khuẩn
FAR MAIOD 100ml

FAR MAIOD 100ml(chống virus, sát khuẩn)

Chế phẩm sinh học sát khuẩn, chống virus.
chống virus, sát khuẩn
FITO SID 40ml

FITO SID 40ml(vi sinh ức chế nấm khuẩn)

Chế phẩm sinh học phòng ngừa nấm bệnh gây hại trên cây trồng.
vi sinh ức chế nấm khuẩn
FITO SID 100ml

FITO SID 100ml(vi sinh ức chế nấm khuẩn)

Chế phẩm sinh học phòng ngừa nấm bệnh gây hại trên cây trồng.
vi sinh ức chế nấm khuẩn
Phyto LAVIN

Phyto LAVIN(chế phẩm xử lý vi khuẩn)

Chế phẩm sinh học chống trị vi khuẩn gây thối nhũ thân trái.
chế phẩm xử lý vi khuẩn
FITO PLAZMIN 40ml

FITO PLAZMIN 40ml(chế phẩm xử lý vi khuẩn)

Chế phẩm sinh học chống trị vi khuẩn và Phytoplasma gây hại trên cây.
chế phẩm xử lý vi khuẩn
FITO PLAZMIN 100ml

FITO PLAZMIN 100ml(chế phẩm xử lý vi khuẩn)

Chế phẩm sinh học chống trị vi khuẩn và Phytoplasma gây hại trên cây.
chế phẩm xử lý vi khuẩn
Phyto SPORIN-M 100ml

Phyto SPORIN-M 100ml(chế phẩm vi sinh đối kháng)

Chế phẩm vi sinh đối kháng có khả năng ức chế được nhiều loại nấm bệnh và vi khuẩn gây hại trên thực vật. Phyto SPORIN-M có ưu điểm phản ứng nhanh, mạnh ngay sau khi xử lý. Sản phẩm hoàn toàn không độc hại với người và động vật, thân thiện môi trường.
chế phẩm vi sinh đối kháng
Facebook SMS:(028) 363.671.40, 382.296.39