Chế phẩm xử lý bệnh - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Chế phẩm xử lý bệnh - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Chế phẩm xử lý bệnh - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Chế phẩm xử lý bệnh - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Chế phẩm xử lý bệnh - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững
Chế phẩm xử lý bệnh - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững
Far MAIOD 50ml

Far MAIOD 50ml(Kháng khuẩn, chống virus)

Chế phẩm sinh học kháng khuẩn, chống virus từ Liên Bang Nga.
Kháng khuẩn, chống virus
Far MAIOD 100ml

Far MAIOD 100ml(Kháng khuẩn, chống virus)

Chế phẩm sinh học kháng khuẩn, chống virus từ Liên Bang Nga.
Kháng khuẩn, chống virus
FITO SID 40ml

FITO SID 40ml(vi sinh ức chế nấm khuẩn)

Chế phẩm sinh học phòng ngừa nấm bệnh gây hại trên cây trồng.
vi sinh ức chế nấm khuẩn
FITO SID 100ml

FITO SID 100ml(vi sinh ức chế nấm khuẩn)

Chế phẩm sinh học phòng ngừa nấm bệnh gây hại trên cây trồng.
vi sinh ức chế nấm khuẩn
Phyto LAVIN

Phyto LAVIN(chế phẩm xử lý vi khuẩn)

Chế phẩm sinh học chống trị vi khuẩn gây thối nhũ thân trái.
chế phẩm xử lý vi khuẩn
Fito PLAZMIN 40ml

Fito PLAZMIN 40ml(chế phẩm xử lý vi khuẩn)

Chế phẩm sinh học chống trị vi khuẩn và Phytoplasma gây hại trên cây.
chế phẩm xử lý vi khuẩn
Fito PLAZMIN 100ml

Fito PLAZMIN 100ml(chế phẩm xử lý vi khuẩn)

Chế phẩm sinh học chống trị vi khuẩn và Phytoplasma gây hại trên cây.
chế phẩm xử lý vi khuẩn
Phyto SPORIN-M 100ml

Phyto SPORIN-M 100ml(chế phẩm vi sinh đối kháng)

Chế phẩm vi sinh ức chế bệnh phiên bản tiêu chuẩn. Chế phẩm có ưu điểm phản ứng nhanh ngay sau khi xử lý.
chế phẩm vi sinh đối kháng
Phyto SPORIN-M Plus 100ml

Phyto SPORIN-M Plus 100ml(chế phẩm vi sinh đối kháng)

Chế phẩm vi sinh ức chế nấm vi khuẩn gây bệnh hại trên thực vật, phiên bản siêu đậm đặc với ưu điểm là sản phẩm sinh học có phản ứng nhanh ngay sau khi xử lý.
chế phẩm vi sinh đối kháng
Facebook icon zalo Zalo:0865227901 SMS:(028) 363.671.40, 382.296.39