Sản phẩm - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Sản phẩm - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Sản phẩm - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Sản phẩm - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Sản phẩm - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững
Sản phẩm - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững
ENDOPHYTE L1 4ml

ENDOPHYTE L1 4ml(Phân hữu cơ thế hệ mới)

Là chế phẩm phân bón hữu cơ thế hệ mới do Viện Hàn lâm Quốc gia Ukraine nghiên cứu và phát triển. Endophyte L1 là chế phẩm đột phá trong canh tác sản xuất nông nghiệp hữu cơ đã được trao tặng nhiều giải thưởng cấp Quốc gia và Thế giới.
Phân hữu cơ thế hệ mới
ENDOPHYTE L1 10ml

ENDOPHYTE L1 10ml(Phân hữu cơ thế hệ mới)

Là chế phẩm phân bón hữu cơ thế hệ mới do Viện Hàn lâm Quốc gia Ukraine nghiên cứu và phát triển. Endophyte L1 là chế phẩm đột phá trong canh tác sản xuất nông nghiệp hữu cơ đã được trao tặng nhiều giải thưởng cấp Quốc gia và Thế giới.
Phân hữu cơ thế hệ mới
REGO PLANT 10ml

REGO PLANT 10ml(Phân hữu cơ thế hệ mới)

Là chế phẩm phân bón hữu cơ thế hệ mới do Viện Hàn lâm Quốc gia Ukraine nghiên cứu và phát triển. Rego Plant là chế phẩm đột phá trong canh tác sản xuất nông nghiệp hữu cơ đã được trao tặng nhiều giải thưởng cấp Quốc gia và Thế giới.
Phân hữu cơ thế hệ mới
BIO AzPK 100ml

BIO AzPK 100ml(Chế phẩm vi sinh cố định đạm)

Là chế phẩm vi sinh cố định Đạm, phân giải Lân, Kali ổn định độ pH đất.
Chế phẩm vi sinh cố định đạm
VUA-ENDOPHYTE 4v

VUA-ENDOPHYTE 4v(SP kích hoạt nấm nội sinh)

Là chế phẩm sinh học có cơ chế tác động cây trồng phát triển khỏe mạnh tự nhiên thông qua nấm nội sinh Endophyte, được các nhà khoa học Ukraine nghiên cứu và phát triển.
SP kích hoạt nấm nội sinh
VUA-ENDOPHYTE 25v

VUA-ENDOPHYTE 25v(SP kích hoạt nấm nội sinh)

Là chế phẩm sinh học có cơ chế tác động cây trồng phát triển khỏe mạnh tự nhiên thông qua nấm nội sinh Endophyte, được các nhà khoa học Ukraine nghiên cứu và phát triển.
SP kích hoạt nấm nội sinh
FAR MAIOD 50ml

FAR MAIOD 50ml(chống virus, sát khuẩn)

Chế phẩm sinh học sát khuẩn, chống virus.
chống virus, sát khuẩn
FAR MAIOD 100ml

FAR MAIOD 100ml(chống virus, sát khuẩn)

Chế phẩm sinh học sát khuẩn, chống virus.
chống virus, sát khuẩn
FITO SID 40ml

FITO SID 40ml(vi sinh ức chế nấm khuẩn)

Chế phẩm sinh học phòng ngừa nấm bệnh gây hại trên cây trồng.
vi sinh ức chế nấm khuẩn
FITO SID 100ml

FITO SID 100ml(vi sinh ức chế nấm khuẩn)

Chế phẩm sinh học phòng ngừa nấm bệnh gây hại trên cây trồng.
vi sinh ức chế nấm khuẩn
Phyto LAVIN

Phyto LAVIN(chế phẩm xử lý vi khuẩn)

Chế phẩm sinh học chống trị vi khuẩn gây thối nhũ thân trái.
chế phẩm xử lý vi khuẩn
FITO PLAZMIN 40ml

FITO PLAZMIN 40ml(chế phẩm xử lý vi khuẩn)

Chế phẩm sinh học chống trị vi khuẩn và Phytoplasma gây hại trên cây.
chế phẩm xử lý vi khuẩn
FITO PLAZMIN 100ml

FITO PLAZMIN 100ml(chế phẩm xử lý vi khuẩn)

Chế phẩm sinh học chống trị vi khuẩn và Phytoplasma gây hại trên cây.
chế phẩm xử lý vi khuẩn
Phyto SPORIN-M 100ml

Phyto SPORIN-M 100ml(chế phẩm vi sinh đối kháng)

Chế phẩm vi sinh đối kháng có khả năng ức chế được nhiều loại nấm bệnh và vi khuẩn gây hại trên thực vật. Phyto SPORIN-M có ưu điểm phản ứng nhanh, mạnh ngay sau khi xử lý. Sản phẩm hoàn toàn không độc hại với người và động vật, thân thiện môi trường.
chế phẩm vi sinh đối kháng
Phyto VERM 20ml

Phyto VERM 20ml(chế phẩm trừ sâu sinh học)

Chế phẩm thuốc trừ sâu sinh học, phổ rộng với nhiều côn trùng gây hại trên cây trồng.
chế phẩm trừ sâu sinh học
Phyto VERM 50ml

Phyto VERM 50ml(chế phẩm trừ sâu sinh học)

Chế phẩm thuốc trừ sâu sinh học, phổ rộng với nhiều côn trùng gây hại trên cây trồng.
chế phẩm trừ sâu sinh học
BORO GUM 100ml

BORO GUM 100ml(Chế phẩm kích thích ra hoa)

Chế phẩm sinh học kích thích ra hoa, tăng đậu trái.
Chế phẩm kích thích ra hoa
LIPOSAM 100ml

LIPOSAM 100ml(chế phẩm Bio bám dính)

Chế phẩm bám dính sinh học chiết xuất từ tiết dịch của vi khuẩn.
chế phẩm Bio bám dính
Phyto SPORIN Bảo Quản 100ml

Phyto SPORIN Bảo Quản 100ml(vi sinh ức chế nấm mốc)

Chế phẩm vi sinh với nhiệm vụ ức chế nấm mốc gây hư thối nông sản khi bảo quản.
vi sinh ức chế nấm mốc
Facebook SMS:(028) 363.671.40, 382.296.39