Golik Georgy Andreevich - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Golik Georgy Andreevich - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Golik Georgy Andreevich - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Golik Georgy Andreevich - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Golik Georgy Andreevich - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững
Golik Georgy Andreevich - SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

Golik Georgy Andreevich

Nhà khoa học người Ukraina

Là tác giả của hơn 100 bằng sáng chế về các sản phẩm thuốc chữa bệnh và thực phẩm chức năng cho con người. Golik Georgy Andreevich chính là nhà phát minh ra chế phẩm Vua-Endophyte tác động nấm nội sinh.


Thông tin khác

Facebook SMS:(028) 363.671.40, 382.296.39