SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững

SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững
SYMBIO - Giải pháp nông nghiệp bền vững
wowslider by WOWSlider.com v8.7

Endophyte - nấm nội sinh hữu ích

Là vi sinh vật siêu nhỏ dạng nấm nội bào sống cộng sinh ở hầu hết các loại thực vật trên trái đất. Sự có mặt của Endophyte trong cây, đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và tuổi thọ của cây trồng.

Đặc biệt mối quan hệ này đã giúp cây hấp thụ chuyển hóa dinh dưỡng hiệu quả, tăng sức đề khángtạo cho cây trồng thích nghi tốt với các điều kiện bất lợi .

Symbio - liên kết các sức mạnh trong tự nhiên.
Hướng người sản xuất tới canh tác bền vững.
Cách làm của chúng tôi đơn giản, dễ áp dụng.
Nâng cao giá trị nông sản, gia tăng lợi nhuận.

Chúng tôi được hỗ trợ

Geltser Fanya Yurievna (1898-1987)
Nhà khoa học nông nghiệp thời Liên Xô
Golik Georgy Andreevich
Nhà khoa học người Ukraina

Sản phẩm chúng tôi đã có mặt ở nhiều nước trên thế giới

Facebook SMS:(028) 363.671.40, 382.296.39